สล็อตแตกง่ายสรุป ร่างแก้รัฐธรรมนูญ ผ่าน 2 วาระ ที่เหลือถูกปัดตก

สล็อตแตกง่ายสรุป ร่างแก้รัฐธรรมนูญ ผ่าน 2 วาระ ที่เหลือถูกปัดตก

ทางที่ประชุมร่วมลงเสียง รับหลักการ ร่างแก้รัฐธรรมนูญ สล็อตแตกง่าย2 วาระ ส่วนร่าง iLaw ถูกปัดตก หลังไม่ได้รับเสียงถึงกึ่งหนึ่ง ส.ส. และ ส.ว. ร่วมประชุมในรัฐสภา ในวาระเรื่องด่วนพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 7 ฉบับ  โดยในการลงเสียงนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พ.ย. ที่ผ่านมา ท่ามกลาง ส.ส. ส.ว. ที่แสดงตน 672 คน จาก 732 คน ซึ่งวาระที่จะผ่านต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาคือ 366 เสียง ในจำนวนนี้ต้องเป็น ส.ว. 82 เสียง

โดยร่างที่ได้รับหลักการมีแค่ 2 วาระ ได้แก่

1. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

รับหลักการ 576 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 449 ส.ว. 127

ไม่รับหลักการ 21 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 8 ส.ว. 13

งดออกเสียง 123 เสียง ส.ส. 26 ส.ว. 97

2. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 (นายวิรัช รัตนเศรษฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

รับหลักการ 647 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 471 ส.ว. 176

ไม่รับหลักการ 17 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. ส.ว.

งดออกเสียง 55 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 3 ส.ว. 52

ส่วนวาระที่เหลือถูกปัดตก ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ร่างรัฐธรรมนูญ ilaw ที่ถูกจับตามองโดยหลายฝ่ายอีกด้วย

3. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ยกเลิกมาตรา 270 และมาตรา 271 (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

รับหลักการ 213 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 209 ส.ว. 4

ไม่รับหลักการ 35 เสียง

งดออกเสียง 472 เสียง

4. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 259 และยกเลิกมาตรา 272 (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

รับหลักการ 268 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 212 ส.ว. 56

ไม่รับหลักการ 20 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 8 ส.ว. 12

งดออกเสียง 432 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 263 ส.ว. 169

5. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ยกเลิกมาตรา 279 (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

เยาวชนปลดแอกเตือน ระวัง รถติดอุปกรณ์คลื่นเสียงความถี่สูง LRAD

เยาวชนปลดแอก รายงานเห็นรถที่ติดอุปกรณ์ที่มีหน้าตาคล้าย LRAD อุปกรณ์เครื่องความถี่สูง เตือนผู้ ชุมนุม ให้ระมัดระวัง เพจ เยาวชนปลดแอก ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กเตือนให้ผู้ ชุมนุม ระวัง รถที่มีรูปร่างคล้ายรถติดอุปกรณ์เครื่องเสียงความถี่สูง LRAD (Long Range Acoustic Device) จอดอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยทางเพจได้เตือนว่า อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถส่งคลื่นเสียงกว่า 130 เดซิเบลและไกลถึง 600 เมตร ผู้ที่อยู่ใกล้ราว 120 เมตรอาจเกิดอาการหูดับได้ โปรดเตรียมที่อุดหู ระมัดระวังและออกห่างรถติดอุปกรณ์ LRAD ให้ได้มากที่สุด

นอกจากนี้มีผู้ ชุมนุม แนะนำให้เตรียมเครื่องครอบหู หากมีการใช้ LRAD จริง ซึ่งนอกจากรถติดอุปกรณ์ LRAD แล้ว ทางสำนักข่าว ข่าวสด ยังได้รายงานว่ามีการพันลวดหนามรอบๆรั้วของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมมีรถฉีดน้ำจอดไว้รับมือกับผู้ ชุมนุม ด้านผู้ชุมนุม ได้มีการเตรียมเป็ดยางไว้รับมือกับกลุ่มเจ้าหน้าที่เหมือนกับการ ชุมนุม เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ผ่านมา

ตั้งแต่ช่วงบ่ายของการประชุมรัฐสภา ประธานสภา นายชวนหลีกภัย ได้นับองค์ประชุมเพื่อโหวตมติพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 7 ฉบับ มี ส.ส. ส.ว. เข้าร่วมประชุม 672 คน ได้มีการลงมติแบบขานชื่อ รับหลักการที่ละฉบับ

นั่นหมายความว่า แต่ละฉบับจะผ่านได้ต้องได้เสียงรับหลักการเกินกึ่งหนึ่ง หรือ 366 เสียง และใน 366 เสียงนี้ต้องเป็นเสียงของ ส.ว. อย่างน้อย 82 เสียง

ล่าสุดได้มีการปัดตก ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ของนายจอน อึ๊งภากรณ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 98,041 คน หรือ ฉบับไอลอว์เป็นผู้เสนอ ซึ่งถือเป็นร่างที่มีการจับตามองมากที่สุด หลังจากที่คะแนนเสียงที่เหลือไม่ถึง 366 เสียง

อย่างไรก็ตามได้มีการโหวตไปแล้วมากกว่า 471 คน พบว่า มีร่างรัฐธรรมนูญที่ได้เสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งแล้ว 2 ร่างคือ (อ้างอิง ณ เวลา 16.45 น.)

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 เห็นชอบ 445 เสียง ไม่เห็นชอบ 17 เสียง งดออกเสียง 93 เสียงสล็อตแตกง่าย